ACTUALIDADE

da Costa das Ondas

AS MELLORES ONDAS

Coñece os segredos das nosas praias:
a marea e o vento, o swell, os picos…

Vilarrube

PraiasValdoviñoMarea baixa, Onda dereita longa, Swell por riba de 3m, Vento S-SE-SO3

Santa Comba

PraiasFerrolMarea baixa, Múltiples picos tanto de dereita como de esquerda, Swell por riba de 1.5m, Vento S-SE-SO2

San Xurxo

PraiasFerrolMarea baixa, Onda dereita curta pero intensa, Onda esquerda longa e intensa, Swell por riba de 2m, Vento S-SE-SO3

Ponzos

PraiasFerrolMúltiples picos tanto de dereita como de esquerda, Swell - Todos os tamaños, Todas as mareas, Vento S-SE-SO2

Pantín

PraiasValdoviñoMúltiples picos tanto de dereita como de esquerda, predominando a dereita, Swell - Todos os tamaños, Todas as mareas, Vento S-SE-SO2

Esteiro

PraiasMañónMarea baixa, Swell por riba de 3m, Una única ola, dereita corta e esquerda larga, Vento S-SE-SO2

Esmelle

PraiasFerrolMúltiples picos tanto de dereita como de esquerda, predominando a dereita, Swell por riba de 1m, Vento NE-N-E3

Doniños

PraiasFerrolMúltiples picos tanto de dereita como de esquerda, predominando a esquerda, Swell por riba de 1m, Todas as mareas, Vento NE-N-E2

Covas – O Vilar

PraiasFerrolMarea baixa, Onda dereita longa, Onda esquerda curta pero intensa, Swell por riba de 2m, Vento NE-N-E2

Campelo

PraiasValdoviñoMarea baixa, Múltiples picos tanto de dereita como de esquerda, Swell - Todos os tamaños, Vento NE-N-E2

A Frouxeira (Valdoviño)

PraiasValdoviñoMúltiples picos tanto de dereita como de esquerda, Swell - Todos os tamaños, Todas as mareas, Vento S-SE-SO2

A Fragata

PraiasFerrolMarea alta, Onda dereita longa, Onda esquerda curta pero intensa, Swell por riba de 1.5m, Vento NE-N-E2