Aviso legal

DATOS DA ENTIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, promotor do proxecto Costa das Ondas infórmao de que os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
CIF: P-1500002-I
Domicilio social: Praza de Armas, s/n. 15402 Ferrol – A Coruña
Correo electrónico a efectos de comunicación: coordinación@turismoferrolterra.es

Tódalas notificacións e comunicacións entre os usuarios e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

A navegación pola web do proxecto Costa das Ondas [costadasondas.es] atribúe a condición de usuario deste e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo cumprimento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calsquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes.

Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

Para estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo noso Provedor de Servizos de Internet. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol non utiliza cookies para recoller información dos usuarios dende a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmase que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol con domicilio en Praza de Armas s/n. 15402 Ferrol – A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da Mancomunidade.

Así mesmo, a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, no seguinte enderezo Praza de Armas s/n. 15402 Ferrol – A Coruña, ou ben a través do seguinte correo electrónico coordinacion@turismoferrolterra.es identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.